• 1
  • 3
  • 2

Het Kenniscentrum Werk &  Kanker is een van de initiatieven van de Groep Werk & Kanker. Wat zijn de doelstellingen en activiteiten van deze organisatie?

Helaas krijgen steeds meer mensen in hun arbeidzame leven te maken met kanker. Er is daarom een groeiende behoefte aan kennis en begeleiding rondom werk en kanker. Om die reden is in 2015 de Groep Werk & Kanker (GWK) opgericht.

Initiatiefnemers

De Groep Werk & Kanker is een initiatief van drie gerenommeerde praktijkorganisaties: Care in Company, Re-turn en Stap.nu. Zij zijn ieder vanuit hun eigen expertise gespecialiseerd in verzuim- en re-integratiebegeleiding bij mensen die met kanker te maken krijgen. In hun praktijk gaan herstel en werkhervatting hand in hand. De organisaties werken ervarings-gestuurd en vanuit de overtuiging dat werken bij kanker bijdraagt aan kwaliteit van leven.

Activiteiten Groep Werk & Kanker

De leden van de Groep Werk & Kanker ondersteunen dagelijks tientallen individuele organisaties en mensen. Daarnaast stellen zij via de Groep Werk & Kanker hun kennis breder beschikbaar. De Groep is een bron van praktijkkennis over werken tijdens en na kanker en een laagdrempelige vraagbaak en klankbord voor de overheid, verzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgverleners en werkgeversplatforms. Met hen zet de Groep zich graag actief in voor een afname van het stigma rond kanker op de werkvloer, met oog voor de belangen van zowel werkgever als werknemer.