• 3
  • 2
  • 1

Jaarlijks krijgen zo’n 100.000 mensen in Nederland de diagnose kanker, 40.000 van hen in de arbeidzame leeftijd. Wat betekent werk voor hen in dat proces? Wat zijn de uitdagingen en welke rol spelen werkgevers, artsen en andere betrokkenen?

Werk heeft veel meer functies dan we ons soms realiseren. Voor mensen die ziek zijn (geweest) is dat misschien nog wel sterker het geval. Hoe kan werk bijdragen aan herstel, kwaliteit van leven en welbevinden?

Kanker heeft allerlei mogelijke gevolgen, die ook invloed kunnen hebben op het werkvermogen. Deze effecten treden zowel op korte als lange termijn op en kunnen lang aanhouden. Welke factoren zijn dit en wat betekenen zij voor werknemer en werkgever?

Jaarlijks worden in Nederland 40.000 mensen in de werkzame leeftijd getroffen door kanker. Dat zijn er 110 per dag! Voor meer cijfers: www.cijfersoverkanker.nl

De meerderheid van de werknemers die met kanker te maken krijgt, stopt met werken tijdens de behandelingen. Uit onderzoek door het AMC blijkt hoe groot de impact is.

Er zijn verschillende ontwikkelingen die het belang van gerichte aandacht voor kanker en werk onderbouwen.

Er heerst nog steeds een stigma rond kanker, vooral rondom werk. Hoe is dit stigma te herkennen, wat zijn de gevolgen en wat is ertegen te doen?

Hoe worden uitkeringen en begeleiding van werknemers gefinancierd? En hoe kunnen zzp’ers hun inkomen verzekeren?

Wanneer een werknemer met kanker te maken krijgt, komt hij/zij ook in aanraking met begrippen en afkortingen die vaak onbekend of onduidelijk zijn. Hieronder een overzicht (in alfabetische volgorde) van veel voorkomende afkortingen en termen met daarbij een toelichting. 

Uit alle feiten en onderzoeken die op deze website te vinden zijn, en uit de ervaringen van de initiatiefnemers, is een aantal zaken te concluderen.