• 1
  • 2
  • 3

Een bedrijfsartsconsulent oncologie is een gespecialiseerde bedrijfsarts (BACO). Als adviseur is de BACO ondersteunend voor de werkgever en voor de werknemer (ook als deze zzp'er of werkzoekende is) die terug wil keren naar zijn of haar werk.

De BACO kan antwoord geven op specifieke vragen over kanker en werk(hervatting) en begrijpt zowel de taal van de kliniek als van de werkvloer. Hij heeft inzicht in de mogelijke late gevolgen van de behandelingen en maakt de vertaalslag naar werkmogelijkheden op langere termijn. De BACO kan ook adviseren over de behandelmogelijkheden van de (late) gevolgen van de kankerbehandelingen. De werkgever, bedrijfsarts, oncologisch verpleegkundige, huisarts of behandelend oncoloog kunnen verwijzen naar een BACO. 

De BACO:

  • Beschikt over specifieke kennis ten aanzien van aanvullende diagnostiek en interventies gericht op herstel van werkvermogen
  • Heeft kennis van kanker(behandelingen) en de consequenties hiervan voorwerk(vermogen) op korte en lange termijn
  • Fungeert op basis van zijn medische deskundigheid als adviseur voor werkgever, werknemer, medisch specialist, bedrijfsarts en verzekeringsarts, kortom voor iedereen die betrokken is bij de behandeling en re-integratie
  • Functioneert als intermediair tussen eigen bedrijfsarts en behandelteam
  • Is werkzaam binnen een klinisch team, een revalidatieteam (2e lijn), bij een arbodienst, of als zelfstandige
  • Opereert volledig onafhankelijk van de andere partijen
  • Ondersteunt de werknemer met kanker door extra adviezen en inzichten in het (her)vinden van de eigen regie en het zelfvertrouwen
  • Is in staat om ook bij complexe problematiek gericht te verwijzen

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde vindt u meer informatie over de BACO en een lijst met BACO’s.