• 1
  • 2
  • 3

Hoe worden uitkeringen en begeleiding van werknemers gefinancierd? En hoe kunnen zzp’ers hun inkomen verzekeren?

Premie

De Ziektewet en de WIA-uitkeringen worden gefinancierd uit premies ten behoeve van de Ziektewet en de WIA (en WAO, de voorloper van de WIA). Deze worden als onderdeel van de loonheffing geheven bij de werkgever door het UWV. Ook werkgevers dragen bij aan het vullen van de potjes. Omdat ondernemers en zelfstandigen geen premie afdragen kunnen zij geen beroep doen op dergelijke uitkeringen.

Een ziekmelding heeft ook financiële gevolgen, bekijk die hier.

Financiering (arbo)zorg

De zorg die bedrijfsartsen, arbodiensten, re-integratiebureaus en bureaus voor advies over kanker & werk. De werkgever betaalt meestal de kosten, soms draagt een verzuimverzekeraar bij en in geval van een uitkering kent UWV regelingen. Re-integratie professionals kunnen helpen werknemers met kanker en hun werkgevers inzichtelijk te maken welke ondersteuning lonend is.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen

Een ondernemer of zelfstandige draagt zelf het risico op arbeidsongeschiktheid. Hier kan men zich tegen verzekeren door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Een AOV is af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Er zijn diverse soorten polissen beschikbaar. In de meeste gevallen keert de verzekering een bepaald vooraf vastgesteld inkomen uit tijdens de duur van de ziekte.

Wanneer de verzekerde op het moment van het afsluiten beperkingen heeft, of een ziektegeschiedenis, kan dit (gedeeltelijke) uitsluiting of een verhoogde premie betekenen.

Op zoek naar informatie over levensverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen of hypotheekverstrekking? Kijk dan hier.