• 3
  • 2
  • 1

Werk kan bijdragen aan kwaliteit van leven. Werken tijdens en na kanker brengt echter ook twijfels en uitdagingen met zich mee. Welke praktische ondersteuning is voorhanden?

ondersteuning werknemer

Werknemers en werkgevers

Ondersteuning bij verzuim en re-integratie komt in de eerste plaats van de werkgever zelf, daarbij geassisteerd door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts verstrekt adviezen en zet een lijn uit voor de werkhervatting indien mogelijk. Er bestaan ook in oncologie gespecialiseerde bedrijfsartsen. Ook de arbeidsdeskundige biedt ondersteuning, bijvoorbeeld bij het duiden van passend werk of passende functies.

Veel werknemers en leidinggevenden ervaren het als fijn om ondersteuning van buitenaf te krijgen. Als ruggensteun, ter voorkoming van stagnatie en uitval in de toekomst of omdat de situatie complex is. Vaak wordt ondersteuning ingezet om de adviezen van de bedrijfsarts in praktijk te brengen. De leden van de Groep Werk & Kanker voorzien daarin. Zo is er ondersteuning voor de werknemer met kanker én de leidinggevende.

Ziektewet en WIA gerechtigden

Mensen met een Ziektewet of WIA uitkering worden door UWV ondersteund in hun re-integratie. Soms loopt dat via een bedrijfsarts, vaker via een verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige. UWV biedt de trajecten ‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’ om haar cliënten te ondersteunen. Deze trajecten worden uitgevoerd door re-integratiebureau‘s. De klant van UWV heeft de gelegenheid om zelf een passend bureau uit te zoeken, bijvoorbeeld onder de leden van de Groep Werk & Kanker.

Ondernemers

Ondernemers, freelancers of ZZP-ers met kanker staan voor de uitdaging om naast hun herstel ook hun eigen re-integratie vorm te geven. Het is daarbij noodzakelijk om ook aandacht te hebben voor de bedrijfsvoering. Ondernemers die niet verzekerd zijn tegen het risico op arbeidsongeschiktheid zijn daarbij grotendeels op zichzelf aangewezen. Ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kunnen via hun verzekeringsmaatschappij vaak ondersteund worden door een re-integratiebureau, bijvoorbeeld die van de leden van de Groep Werk & Kanker.