• 2
  • 1
  • 3

 

  Care in Company Re-turn Stap Nu
Diensten      
Verzuimpreventie x x x
Verzuimbegeleiding bij kanker   x x
Re-integratie bij kanker in eigen werk (1e spoor)   x x
Re-integratie bij kanker in ander werk (2e spoor)   x x
Ondernemersbegeleiding bij kanker   x x
Ziektewetbegeleiding bij kanker   x x
WIA begeleiding bij kanker   x x
Begeleiding chronisch ziek     x
Goed werkgeverschap bij kanker x x  

 

Verzuimpreventie

Zorgen dat iedereen mee blijft doen op het werk, misschien wel één van de belangrijkste taken van werkgevers. Een krachtig verzuimbeleid, getrainde lijnmanagers en een helpende organisatie- en verzuimcultuur dragen bij aan het verkorten van langdurig verzuim, en stimuleren werknemers met kanker betrokken te zijn en blijven bij de organisatie. Zo ontmoeten goed werknemerschap en goed werkgeverschap elkaar vanaf het begin.

Verzuimbegeleiding bij kanker

Elk jaar krijgen 30.000 werknemers de diagnose kanker en de impact is enorm. Zij zijn patiënt geworden, maar zijn zij ook werknemer gebleven? Ook voor collega's en leidinggevenden kan deze boodschap grote gevolgen hebben. Gelukkig betekent kanker lang niet altijd volledig arbeidsongeschikt. Ook tijdens de behandelingen kunnen en willen mensen steeds vaker werken. Hoe dit gezond en veilig kan, in samenwerking met de bedrijfsarts en vanuit de gedachte wat er wél kan is bij uitstek het terrein van de Groep Werk & Kanker. Maatwerkoplossingen gebaseerd op kennis en ervaring, dat is win-win voor werknemer en werkgever.

Re-integratie bij kanker in eigen werk (1e spoor)

Terugkeren in het eigen werk geeft na het afronden van de behandelingen van kanker de beste kansen op succes. Weer kunnen werken helpt deelnemen aan de maatschappij en is een fantastische kapstok voor herstel. Weer aan de slag gaan geeft grip op werk en leven mits met mate, onder deskundige begeleiding en goed gestructureerd. Na een langdurige behandeling langdurig moeten herstellen is een hele uitdaging, die gepaard gaat met veel onzekerheid. Deskundige begeleiding van buitenaf in combinatie met fysieke en mentale herstelondersteuning helpt een negatieve spiraal voorkomen. De draad weer oppakken en van nut zijn, dat werkt voor iedereen.

Re-integratie bij kanker in ander werk (2e spoor)

Soms is werken in het eigen werk onmogelijk geworden door blijvende beperkingen. Dat is dubbel verlies en tegelijkertijd op zoek moeten naar welk werk dan wel passend is. Vaak speelt verwarring over rechten en plichten ook een rol, evenals het het gevoel overgeleverd te zijn aan anderen. Het verkennen van scenario's en praktisch verkennen van arbeidsmarktkansen helpen grip te krijgen en te durven bewegen. Kijken naar wat er nodig is om wel te kunnen functioneren en hoe dat als krachtbron te benutten. Niet de oude, wel de nieuwe!

Ondernemersbegeleiding bij kanker

Een ondernemer die de diagnose kanker krijgt staat niet alleen voor de uitdaging werk en behandeling of herstel te combineren, maar ook voor de uitdaging om zijn opdrachtgeverskring in stand te houden. Wat te vertellen, en wanneer? Een ondernemer is bovendien zelf ook vaak leidinggevende, taken die je niet zomaar naast je neerlegt. Juist dan is de ruggesteun van een deskundige gesprekspartner een grote steun die helpt te ordenen en prioriteren in werk en zo te kunnen focussen op behandeling en herstel. Goed voor de organisatie, goed voor de mens.

Ziektewetbegeleiding bij kanker

Na de diagnose kanker je tijdelijke contract niet verlengd zien, het gebeurt helaas nog volop. Na een 'ziek uit dienst' melding volgt een Ziektewetuitkering, waarbij UWV de rol van de werkgever overneemt. Een hele uitdaging om langzaam op te bouwen en te zoeken naar nieuw werk, waar direct weer veel gevraagd wordt. Begeleiding via een Ziektewetinterventie helpt om oog te krijgen voor het opbouwpad en te ontdekken wat goed gaat en hoe dat uit te bouwen. Gerichte oplossingen die klachten verminderen en vertrouwen geven om de arbeidsmarkt weer op te gaan.

WIA begeleiding bij kanker

Na kanker vanuit een WIA uitkering aan het werk gaan betekent een balans moeten vinden tussen dat wat niet gaat en dat wat wel gaat – en daar een baan bij vinden. Met deskundige ondersteuning veilig nieuwe dingen uitproberen helpt om de regie weer te nemen. Een helder werkprofiel draagt bij aan nieuwe perspectief en inspiratie. Heel concreet stappen zetten die succeservaringen opleveren geven vervolgens aanknopingspunten voor het uitbouwen van kwaliteiten en het kunnen vertellen daarover waarna de stap naar werk binnen bereik komt.

Begeleiding chronisch ziek

Leven met uitgezaaide kanker, maar (relatief) stabiel zijn: het komt gelukkig steeds vaker voor. Natuurlijk hoor werken daar ook bij. Niet vanuit de gedachte dat het moet, maar vanuit de gedachte dat kunnen werken gelukkiger maakt. Er zal meer over moeten worden nagedacht, er zullen steeds aanpassingen moeten worden gedaan maar de focus ligt op wat er goed gaat en hoe dat voor werknemer én werkgever van toegevoegde waarde is.

Goed werkgeverschap bij kanker

Het certificaat Caring Company maakt goed werkgeverschap bij kanker concreet en toetsbaar. In drie stappen vormt u een hanteerbaar verzuimbeleid, als basis voor maatwerkbegeleiding van werknemers met kanker. We gebruiken de expertise en ervaringen uit uw eigen organisatie, aangevuld met actuele kennis en inzichten van experts. Het doel: dat u voorbereid bent wanneer kanker een van uw medewerkers treft. Het resultaat: een betere ondersteuning bij het herstel van de medewerker, en beperking van onnodig leed en verzuim.