• 3
  • 2
  • 1

De gesprekshulp werk en kanker is een folder die als doel heeft praten over kanker op de werkvloer makkelijker te maken. De indeling van de folder volgt de verschillende ziektefasen vanaf de diagnose. Per fase wordt uitgelegd wat er mogelijk gebeurt en hoe je als medewerker en werkgever samen kunt praten over ziek zijn, wel of niet blijven werken, eventuele aanpassingen in het werk en re-integratie.

Gesprekshulp werk en kanker
De gesprekshulp werk en kanker is een folder die als doel heeft praten over kanker op de werkvloer makkelijker te maken. De indeling van de folder volgt de verschillende ziektefasen vanaf de diagnose. Per fase wordt uitgelegd wat er mogelijk gebeurt en hoe je als medewerker en werkgever samen kunt praten over ziek zijn, wel of niet blijven werken, eventuele aanpassingen in het werk en re-integratie. De informatie kan houvast geven bij het gesprek en bij het omgaan met werk in een tijd die al turbulent genoeg is. De folder Werk en kanker is een gezamenlijke productie van de Groep Werk en kanker en de NFK.

De gesprekshulp werk en kanker en de herinneringskaart werd mede mogelijk gemaakt door Pfizer.

 
Herinneringskaart ‘Hoe gaat het met werken?'
Deze kaart is speciaal gemaakt voor mensen die zijn blijven werken tijdens het behandeltraject of die hun werk weer willen gaan opbouwen. De kaart geeft extra houvast om het onderwerp werk tijdig en regelmatig te bespreken. De kaart geeft toegang tot extra informatie wanneer er behoefte is aan steun.