• 3
  • 1
  • 2

De ziekte kanker kent veel verschijningsvormen; als iemand zegt dat hij kanker heeft, weet je eigenlijk nog niet zoveel: diagnose en prognose bepalen in grote mate het behandelplan, hetgeen in meerdere en mindere mate invloed zal hebben op de inzetbaarheid.

Meest voorkomende soorten

De soorten kanker die het meest voorkomen in de beroepsbevolking zijn:

  • Borstkanker
  • Longkanker
  • Prostaatkanker
  • Lymfklierkanker
  • Melanoom
  • Dikkedarmkanker

Bron: www.nfk.nl 

Curatieve behandeling

Een behandeling die is gericht op genezing noemt men ook wel een curatieve behandeling. Afhankelijk van de ingrijpendheid en de bijwerkingen van de behandeling, kan iemand tijdens deze periode (deels) inzetbaar zijn.

Palliatieve behandeling

Een palliatieve behandeling leidt niet tot genezing maar heeft als doel het leven van de patiënt te verlengen.

Kunnen we de ziekte kanker gaan beschouwen als een chronische ziekte?

Door betere behandelmethoden ontstaat steeds vaker de situatie dat mensen weliswaar niet meer zullen genezen van kanker, maar wel voor langere periodes min of meer stabiel zijn. De verwachting is dat deze situatie zich in de toekomst steeds vaker voor zal doen.

In een dergelijke situatie is kwaliteit van leven extra belangrijk en werk maakt daar onderdeel van uit. Wel vergt dat inspanningen van werknemer en werkgever om samen te werken. Soms zullen aanpassingen aan de werkplek of in het takenpakket nodig zijn.

Terminaal

Wanneer we spreken over terminaal, dan is iemand in zijn laatste levensfase en zal hij/zij binnen afzienbare tijd komen te overlijden.