• 3
  • 1
  • 2

Jaarlijks worden in Nederland 40.000 mensen in de werkzame leeftijd getroffen door kanker. Dat zijn er 110 per dag! Voor meer cijfers: www.cijfersoverkanker.nl

De meerderheid van de werknemers die met kanker te maken krijgt, stopt met werken tijdens de behandelingen. Uit onderzoek door het AMC blijkt hoe groot de impact is.

  • Kanker is een belangrijke oorzaak van langdurig verzuim.
  • De gemiddelde verzuimduur is 10-18 maanden*.
  • 75% werkt weer na 2 jaar*.
  • Werknemers met kanker hebben niet zonder meer recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA)
  • Na kanker hebben mensen een 37% hogere kans op werkloosheid**.
  • De kosten voor de werkgever lopen op tot ruim € 100.000,- (bij een modaal salaris) en vaak meer.

bronnen: AMC, *De Boer et al 2008 en ArboNed, Roelen et al 2010, ** De Boer et al. JAMA 2009