• 3
  • 2
  • 1

Wanneer je een tijdelijk contract hebt bij een werkgever, dat afloopt tijdens je ziekte, heb je recht op een Ziektewetuitkering .  UWV neemt dan de loondoorbetalingsverplichting en de inspanningsverplichting in het kader van de re-integratie van de werkgever over.

Ziektewet en tijdelijk contract

Wanneer je een tijdelijk contract hebt bij een werkgever, dat afloopt tijdens je ziekte, en dit contract wordt niet verlengd, dan heb je recht op een Ziektewetuitkering. Dit heet ‘ziek uit dienst’ gaan. De periode waarin de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing is blijft 2 jaar en dus van kracht, tellende vanaf de datum ziekmelding. UWV neemt de loondoorbetalingsverplichting en de inspanningsverplichting in het kader van de re-integratie over van de werkgever.

Ziektewet en WW

Ook vanuit de WW kun je in de Ziektewet terecht komen. Als je een WW uitkering hebt en ziek wordt, kun je dit melden bij UWV. Na beoordeling van de melding wordt de WW uitkering stopgezet en start de Ziektewet uitkering. Als er binnen 2 jaar sprake is van volledig herstel wordt de WW uitkering voortgezet. Is er sprake van onvoldoende of geen herstel, dan volgt een WIA beoordeling.