• 3
 • 1
 • 2

Werk heeft veel meer functies dan we ons soms realiseren. Voor mensen die ziek zijn (geweest) is dat misschien nog wel sterker het geval. Hoe kan werk bijdragen aan herstel, kwaliteit van leven en welbevinden?

Werk is meer dan inkomen

Mensen die met kanker te maken hebben gehad, vinden werk erg belangrijk. Werk staat in de top drie van zaken die ertoe doen na het afronden van de behandelingen. Het blijkt belangrijk als:

 • Stabiliserende factor
 • Bron van zingeving
 • Inkomen
 • Sociale contacten
 • Afleiding
 • Eigenwaarde en zelfvertrouwen
 • Maatschappelijk meedoen
 • Niet je ziekte zijn
 • Meedenken, meedoen en meetellen

bron: Re-turn | Werkkracht bij kanker

Wanneer mensen hun leven herijken bij de ingrijpende ervaring die kanker is, komen zij vaak tot de conclusie dat hun drijfveren voor werk nog steeds aanwezig en zelfs versterkt zijn.

De positieve effecten van werk

Een grootscheepse wetenschappelijke studie uit 2006 toont aan dat werken naar vermogen bijdraagt aan herstel, kwaliteit van leven en gezondheid. Samengevat concludeert de studie dat werk de volgende positieve effecten heeft.

 • Werken is therapeutisch.
 • Werken draagt bij aan herstel.
 • Werken zorgt voor betere gezondheid.
 • Werken helpt om de langetermijneffecten van langdurig ziek zijn te minimaliseren.
 • Werken reduceert het risico op arbeidsongeschiktheid op lange termijn.
 • Werken leidt tot participatie in de maatschappij.
 • Werken verkleint de kans op armoede.
 • Werken verbetert de kwaliteit van leven.

bron: Waddell & Burton, 2006