• 2
  • 3
  • 1

Het Kenniscentrum Werk & Kanker is een van de initiatieven van de Groep Werk & Kanker. Steeds meer mensen krijgen in hun arbeidzame leven te maken met kanker. Er is daarom een groeiende behoefte aan kennis en begeleiding rondom werk en kanker. Om die reden is in 2015 de Groep Werk & Kanker (GWK) opgericht.

De leden van de Groep Werk & Kanker ondersteunen dagelijks tientallen individuele organisaties en mensen. Daarnaast stellen zij via de Groep Werk & Kanker hun kennis breder beschikbaar. De Groep is een bron van praktijkkennis over werken tijdens en na kanker en een laagdrempelige vraagbaak en klankbord voor de overheid, verzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgverleners en werkgeversplatforms. Met hen zet de Groep zich graag actief in voor een afname van het stigma rond kanker op de werkvloer, met oog voor de belangen van zowel werkgever als werknemer.

Initiatiefnemers

De Groep Werk & Kanker is een initiatief van drie gerenommeerde praktijkorganisaties: Care in Company, Re-turn en Stap.nu. Zij zijn ieder vanuit hun eigen expertise gespecialiseerd in verzuim- en re-integratiebegeleiding bij mensen die met kanker te maken krijgen. In hun praktijk gaan herstel en werkhervatting hand in hand. De organisaties werken ervarings-gestuurd en vanuit de overtuiging dat werken bij kanker bijdraagt aan kwaliteit van leven.

Care in Company

Care in company biedt ondersteuning op maat. Continuïteit in de organisatie staat centraal, met als uitgangspunt de wensen en mogelijkheden van zowel de werknemer als de werkgever. In workshops en themabijeenkomsten leren leidinggevenden, HRM-professionals, bedrijfsartsen en andere betrokkenen hoe zij medewerkers met de diagnose kanker goed kunnen begeleiden. Organisaties krijgen ondersteuning in het herijken van hun personeelsbeleid als het gaat om kanker, om zo langdurig en onnodig uitval te voorkomen. Care in company helpt organisaties ook met het behalen van een certificaat ‘Caring company’. Die zijn daarmee goed voorbereid wanneer kanker een medewerker treft, door afspraken rondom kanker & werk binnen de eigen organisatie te borgen in het verzuimbeleid.  Er is maatwerkbegeleiding voor leidinggevenden en HRM-professionals bij individuele casussen. Maatwerkbegeleiding voor patiënten  wordt geboden via zusterorganisatie Care for cancer. www.careincompany.nl

Re-turn | Werkkracht bij kanker

Re-turn is volledig gespecialiseerd in verzuim en re-integratie bij kanker en werkt in heel Nederland aan huis en op de werkplek. Re-integreren is hard werken. Er moet steeds een schepje bovenop en je moet het lang volhouden. Re-integreren bij kanker is ook complex. Vrijwel iedereen krijgt te maken met vermoeidheid, cognitieve beperkingen en wisselende belastbaarheid. Bovendien is de uitdaging om werkhervatting te combineren met herstel. Re-turn ontwikkelde daarom Werkkracht bij kanker, een bewezen en effectief programma waarbij sport, herstel en re-integratie gecombineerd worden en ervaringskennis een grote rol speelt.

De aanpak van Re-turn kenmerkt zich door een heldere structuur. Concrete voorspellers leiden tot een duidelijke route en een veilig kader, waarbinnen ook de adviezen van de arbodienst of bedrijfsarts passen en oog is voor de wet- en regelgeving. Ook zelfstandigen en mensen met een UWV uitkering kunnen bij Re-turn terecht.

Ruim 10 jaar ervaring laat zien dat werknemers met kanker die begeleid worden door Re-turn eerder, beter inzetbaar én met meer plezier terugkeren op de werkvloer: zonder meer een kosteneffectieve ondersteuning dus. Oprichter en ervaringsdeskundige Ragna van Hummel: "Iedere werkgever in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met een werknemer met de diagnose kanker, de beeldvorming rond kanker op de werkvloer is daarom van groot belang. Kunnen blijven werken en terugkeer naar werk vergt een integrale blik, zorgvuldigheid en geleidelijkheid.”

Tijdig deskundige kennis inbrengen levert belangrijke inzichten op die concreet helpen om werkvermogen bij kanker te behouden en inzetbaarheid te vergroten. Re-turn werkt vanuit de gedachte dat werken mensen gelukkiger kan maken, ook bij kanker. Daarom stimuleren we mensen met kanker om in iedere ziektefase de rol van werk steeds opnieuw te onderzoeken, heldere afspraken te maken en zo de kracht van werk te benutten: dat is winst voor alle betrokkenen. www.re-turn.nl

Stap Nu: specialist in Kanker en werk & Chronisch ziek en werk

Jaarlijks krijgen rond de 45.000 werknemers de diagnose kanker. Dit roept vragen, onzekerheden en situaties op, waar een werkgever samen met zijn werknemer op een juiste manier wil anticiperen en reageren. Werk en kanker is een proces waarbij meer komt kijken dan gewoon weer aan het werk gaan. Men is zich bewuster dan ooit dat kwaliteit in werk voorop staat. Soms zijn de gevolgen van de behandelingen direct merkbaar in het oppakken van het leven en werk. Dit kan zich uiten in het ervaren van beperkingen in concentratie, vermoeidheid of in het overzien van taken. 

Stap Nu biedt hiervoor specifieke interventies. Begeleiding van medewerkers met kanker is maatwerk. Inzicht in het proces, communicatie, de juiste interventies, gevoel van vertrouwen en samenwerking leveren een bijdrage tot het gewenste resultaat. Onze focus ligt op het behouden van en terugkeren in werk waarbij een optimale samenwerking tussen de werkgever, werknemer en de coaches van Stap Nu centraal staan.

Stap Nu is dé specialist op het gebied van herstel-/verzuimbegeleiding, werkbehoud en re-integratie bij kanker en chronische aandoeningen. Daarnaast begeleidt Stap Nu mensen met burnout klachten in het managen van energie, werkvermogen en arbeidsbelastbaarheid. Met een landelijk netwerk van ervaringsdeskundige en gecertificeerde coaches begeleidt Stap Nu werkgevers, werknemers en ondernemers in werkbehoud en re-integratie en daarnaast óók aan mensen met een uitkering vanuit het UWV.

Werken met kanker of een chronische ziekte vereist maatwerk. Stap Nu heeft ruim 15 jaar ervaring en vanuit een persoonlijke visie gespecialiseerde programma's ontwikkeld. Dit stelt haar in staat professionele en persoonlijke begeleiding te bieden.

Verder heeft Stap Nu heeft een geaccrediteerde Masterclass "Kanker op de werkvloer” ontwikkeld voor zorgprofessionals; onder andere voor bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Daarnaast verzorgt Stap Nu trainingen voor leidinggevenden, HR en casemanagers.

Meer informatie op www.stap.nu