• 3
  • 2
  • 1

Ondernemers, ZZP-ers of freelancers kunnen bij ziekte geen aanspraak maken op een Ziektewet uitkering of WIA. Ook de wet- en regelgeving die van toepassing is op mensen in loondienst, de Wet Verbetering Poortwachter, is niet van toepassing.

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun werkhervatting. Wel kunnen ondernemers zich, preventief, verzekeren tegen het risico op arbeidsongeschiktheid.