• 3
  • 2
  • 1

Dossiers

Een aantal patiëntenverenigingen heeft dossiers opgebouwd rond het thema kanker en werk. Bekijk bijvoorbeeld het dossier van de Borstkanker Vereniging Nederland of van Hematon. Deze informatie is (deels) ook van toepassing op mensen met andere vormen van kanker.

De NFK, de koepelorganisatie van patiëntenorganisaties, heeft een website rond kanker en werk. Op de site staat onder andere een inkomensscan, een denkhulp, e-learnings en er wordt er een workshop voor werkgevers aangeboden door ervaringsdeskundigen. Ook het AMC ontwikkelde een site over kanker en werk voor werkgevers en verwijzers.