• 3
  • 2
  • 1

Het Kenniscentrum Werk & Kanker geeft onafhankelijke informatie en praktische voorlichting over kanker en werk. We willen het stigma rondom kanker en werk bestrijden en laten zien dat werk een belangrijk onderdeel is van herstel en bijdraagt aan de kwaliteit van leven. De website geeft ook heldere informatie over wettelijke eisen, en tips en advies voor werkgevers en werknemers. De informatie is bedoeld voor werkgevers, werknemers, beleidsmakers en andere betrokkenen.

Het Kenniscentrum Werk & Kanker is een van de initiatieven van de Groep Werk & Kanker. Steeds meer mensen krijgen in hun arbeidzame leven te maken met kanker. Er is daarom een groeiende behoefte aan kennis en begeleiding rondom werk en kanker. Om die reden is in 2015 de Groep Werk & Kanker (GWK) opgericht.

GWK zet zich in voor mens en maatschappij

  • Afname van het stigma rond kanker op de werkvloer
  • Bewustwording van het belang van werk bij kanker
  • Stimuleren en faciliteren van werkbehoud voor mensen met kanker
  • Vergroten van werkvermogen en inzetbaarheid voor mensen met kanker

Wil je meer lezen over werk en kanker? De Cirkel Werk en Kanker is een verzameling websites van organisaties die betrouwbare informatie geven over Werk en Kanker. Bij deze organisaties kun je terecht met vragen over werk en kanker en word je goed en deskundig geholpen.