• 1
  • 3
  • 2
De gesprekshulp werk en kanker is een folder die als doel heeft praten over kanker op de werkvloer makkelijker te maken. De indeling van de folder volgt de verschillende ziektefasen vanaf de diagnose. Per fase wordt uitgelegd wat er mogelijk gebeurt en hoe je als medewerker en werkgever samen kunt praten over ziek zijn, wel of niet blijven werken, eventuele aanpassingen in het werk en re-integratie. De informatie kan houvast geven bij het gesprek en bij het omgaan met werk in een tijd die al turbulent genoeg is. De folder Werk en kanker is een gezamenlijke productie van de Groep Werk en kanker en de NFK.

De gesprekshulp werk en kanker werd mede mogelijk gemaakt door Pfizer.

 
De ziektefasen bij kanker gerelateerd aan het werkvermogen van mensen zijn gevisualiseerd  in de "Roadmap Werkkracht bij kanker". De Roadmap is een praktisch hulpmiddel dat het gemiddelde verloop van het werkvermogen van mensen met kanker schematisch weergeeft. Op de Roadmap staan verder per ziektefase mijlpalen uit de Wet Verbetering Poortwachter en een aantal communicatie adviezen voor medewerker en werkgever. De Roadmap Werkkracht bij kanker is een productie van gespecialiseerd re-integratiebureau Re-turn en OVAL op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 

Niemand krijgt dagelijks te maken met kanker. Gelukkig maar. Er zijn verschillende partijen die kunnen ondersteunen bij alle aspecten rondom kanker en werk.

Werk kan bijdragen aan kwaliteit van leven. Werken tijdens en na kanker brengt echter ook twijfels en uitdagingen met zich mee. Welke praktische ondersteuning is voorhanden?

Een bedrijfsartsconsulent oncologie is een gespecialiseerde bedrijfsarts (BACO). Als adviseur is de BACO ondersteunend voor de werkgever en voor de werknemer (ook als deze zzp'er of werkzoekende is) die terug wil keren naar zijn of haar werk.