• 2
  • 1
  • 3

Na de diagnose volgen er verschillende ziektefasen. Het is belangrijk deze fasen te herkennen en te beseffen dat elk fase een bepaalde impact heeft op de mogelijkheden om te (blijven) werken. Op welke wijze kan een werknemer in iedere fase worden ondersteund?

De ziekte kanker kent veel verschijningsvormen; als iemand zegt dat hij kanker heeft, weet je eigenlijk nog niet zoveel: diagnose en prognose bepalen in grote mate het behandelplan, hetgeen in meerdere en mindere mate invloed zal hebben op de inzetbaarheid.

Kunnen we de ziekte kanker gaan beschouwen als een chronische ziekte?

De behandeling van kanker heeft altijd invloed op iemands werkvermogen. De mate waarin en hoe, verschilt.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van drie hoofdfasen: diagnose, behandeling en re-integratie? De mogelijkheden om te (blijven) werken blijken geen recht stijgende lijn, maar een ‘zaagtand’ met ups en downs.

Kanker op de werkvloer is een lastig thema. Goede communicatie tussen werkgever en werknemer is cruciaal. Gebruik de Roadmap Werkkracht bij Kanker als hulpmiddel om in gesprek te komen.